Covid -19 uppdatering

Förberedelserna av Åland Marathon & ½ Marathon framskrider i det stora hela enligt plan, dock har öppningen av anmälningssidan blivit fördröjd till följd av vårens oväntade händelser i världen.
Vi fortsätter att följa uppdateringar, rekommendationer och information gällande COVID-19. Om inga ändringar igen sker mot striktare begränsningar kommer evenemanget att ordnas lördag 31.10.2020, på ett ansvarsfull sätt som följer de föreskrifter som gäller vid tiden för loppet.

Hemsidan uppdateras och anmälningen öppnar under sommaren 2020!

 

Åland Marathon & ½ Marathon 31.10.2020

Lördagen 31.10.2020 är det dags för den femte stadsupplagan av Åland Marathon & ½ Marathon längs gångbanor i centrala Mariehamn. Evenemanget är ett stadslopp på en knapp 5km bana och erbjuder både hel- och halvmarathon samt 10km (Milen)och 5km (½ Milen) lopp. Tävlingscentrum är badhuset Mariebad.

Hemsidan uppdateras och anmälningen öppnar under sommaren 2020!

        
     Tävlingscentrum Mariebad                             Nordens minsta metropol

Mariehamn – den lilla staden med det egna marathonloppet

Östersjöns hjärta, Nordens minsta metropol, Den lilla storstaden – kärt barn har många namn!
Mariehamn är grundat 1861 och är Ålands enda stad. Stadens areal är 11,6 km2 ( 21,6km2 inkl. vattenområden) och har ca 11 500 invånare.
Mariehamn är lätt att bekanta sig med till fots eller på cykel – det bara 10 minuter att gå mellan västra och östra hamnen.
Läs mera om Mariehamn t.ex. på Visit Ålands sida. Vänligen notera också de fina länkarna till olika broschyrer om både Mariehamn och Åland längst ner på sidan.

Välkommen till Åland Marathon & ½ Marathon!


Läs om Fredrikshofs Friidrottsförenings
tävlingsresa till Åland 2018